Kích thước sản phẩm (mm) 424 x 335 Diện tích sử dụng 363 x 303 Định lượng (số viên/m2) ~ 9,5 Trọng lượng 1 viên ngói (Kg) 3.5 ± 0.1  " />

Hiển thị 41–50 trong 50 kết quả

error: Content is protected !!